نگاهی آماری به کارآفرین های زن

http://img.villagephotos.com/p/2009-8/1345926/WomanWork1.jpg


وضعیت زنان و دختران کارافرین دانشگاهی در ایران و جهان
در تحقیق دیگری، اهداف و انگیزه های خانمها عبارت بود از: شناخت فرصت و به دست آوردن پول و لذت بردن از کار.
با توجه به نتایجی که از تحقیق «توسعه کارافرینی زنان و دختران دانشگاهی» به دست آمده است، می توان گفت که زنان کارافرین بیشتر در محدوده سنی ۳۰ تا ۵۰ سال قرار دارند (که بسته به ملیت، این سن متغیر است). در «فلسطین اشغالی»، میانگین سنی خانمها ۵۲ سال است، در حالی که میانگین سنی مورد مشاهده در «اروپا» و «امریکا» ۴۰ سال است و میانگین سنی زنان کارافرین شرکت کننده در تحقیق انجام شده در ایران ۳۴ سال است.
متغیر سنی افراد شرکت کننده در این تحقیق ۱۹ تا 54 سال است (که از این میان 76% از آنها متأهل اند). 9/21% آنها قبل از کارافرین شدن دانشجو، 5/31% کارمند تمام وقت در شرکتی دولتی، 8/24% کارمند تمام وقت در شرکتی خصوصی، 1/17% کارمند پاره وقت، 1% بیکار، 6/7% خانه دار، 4/13% کارفرما، بودند.
مهمترین انگیزه ها و اهداف زنان کارافرین ایرانی - بترتیب اولویت – عبارت است از: رضایت شخصی ، اثبات شایستگی های خود، کمک به دیگران، داشتن قدرت و موقعیت اجتماعی برتر، استقلال مالی. (در فرانسه مشاهده شد که خانمها در پی استقلال و ارضای شخصی و کمک به اقتصاد و ایجاد شغل اند.
در تحقیق دیگری، اهداف و انگیزه های خانمها عبارت بود از: شناخت فرصت و به دست آوردن پول و لذت بردن از کار. در امریکا دو انگیزه اصلی عبارت بود از: ارضای شغلی و توفیق طلبی، در حالی که خانمهای سنگاپوری علاقه به پیروز شدن و واقع بینی داشتند.
نوع کسب و کارهای زنان کارآفرین ایرانی ۴۴% تولیدی و ۵۶% خدماتی است. در مطالعه ادبیات کارافرینی زنان، مشاهده شد که زنان کسب و کار خود را بیشتر در زمینه کارهای خدماتی ایجاد می کنند. در مطالعه ای که در سه کشور «نروژ» و «زلاندنو» و «انگلستان» صورت گرفته است، زنان در مقایسه با مردان به کسب و کارهای خدماتی بسیار راغب ترند. این نسبتها ۵۴ % در مقابل ۱۱% در نروژ و ۵۶ % در مقابل ۹% در زلاندنو و ۴۵% در مقابل ۴% در انگلستان بوده است.
در تحقیقی که در دو ایالت امریکا صورت گرفته، مشاهده شده است که ۴۲% کارهای سنتی در دست زنان است و ۱۷% کارهای غیر سنتی را زنان اداره می کنند.
در «ایران»، کسب و کارهای زنان در انواع مختلف مشاهده می شود. ۳۹% در فعالیت فرهنگی و هنری و آموزشی، ۱۴% در صنایع غذایی، 6% در حمل و نقل، ۴% در بازرگانی، ۴% در تولید و آموزش بافت فرش، ۴% نیز در خدمات مشاوره ای، فعالیت دارند.
زنان کارآفرین مهمترین مشکلات خود در زمان راه اندازی کسب و کارشان را کاغذبازی های اداری و قوانین دست و پاگیر و گرفتن مجوزها و تأمین منابع مالی و تبعیضها می دانند .
امروز بخش بزرگی از نیروی کار توسط کارآفرین های زن دعوت به کار می شوند و سهم عظیمی از خانواده ها را تحت پوشش مالی خویش قرار می دهند باید به یکایک این کارآفرین ها خسته نباشید گفت . ارزش کار آنها بسیار بالاست و به قول ارد بزرگ : « کارآفرین ، زندگی آفرین است پس آفرینی جاودانه بر او »
پس زنده باد به همه کارآفرین های ایران زمین ...

/ 2 نظر / 46 بازدید
شيرين

سلام ممنونم از مطالبتون فقط آيا ميشه اين مقاله را داشت؟؟ و چطور ميشه بهش دست پيدا كرد؟

مینا م

سلام ممنون از مطلب دقیق و آماریتون.