حکمت اردیسم Hekmat-e Orodism

 

ریشه های حکمت اردیسم Hekmat Orodism

اندیشه جهانی اردیسم پیشینه ایی به درازای تاریخ دارد ، نخستین خط مشی و مسیری که انسانها در ابتدای زندگی جمعی خویش آن را برگزیدند . حکیم ارد بزرگ با بازگشتی به آن دوران آدمیان را به سرچشمه خصلت های نیک بشری رهنمون می سازد ، سر منزلی که در جهان ماشینی امروز نیز می تواند مایه دلگرمی و پایداری آدمی باشد .

می دانیم که اندیشه حاکم بر حکمت اردیسم مهربانی است و سه وجه شاخص دارد :

1 - شادی  

2 - آزادی  

3 - میهندل هایشان به هم نزدیکتر بوده و مهربانی به هم می کرده اند شادی را با گردهمایی حس می نمودند ، آزادی برای هم قائل بودند تا به این صورت بتوانند بیشتر به یکدیگر نزدیک شوند و میهن دوست بودند چون محل شادی ، آزادی و از همه مهمتر امنیت آنها بود .
این سه شاخصه اردیسم ، بمرور سبب تحولات گسترده بشری شد . سیری تکاملی و روز افزون ...
حکمت اردیسم می گوید : شادی ، آزادی و میهن ، موجب ایجاد و زایش مکرر فرهنگ و صنعت شده است .
حکمت جهانی اردیسم میل شدید به ساده گرایی در روابط انسانی دارد و از این رو چنانچه در کتاب سرخ نیز دیده می شود نگاهی ساده به روابط انسانی و پیامدهای آن دارد .

حکیم بزرگ به سرچشمه اشاره دارد ، به همان جایی که بشر از آنجا آغاز نموده است.
کتاب سرخ ارد بزرگ سرشار از آموزه های پاکی است که می توان آن را بخشی از همان سرچشمه نخستین دانست .

 

منبع : فیس بوک

 

 

/ 1 نظر / 47 بازدید
تبسم

سلام دوست عزیز! مطلب فوق العاده زیبایی بود...!استفاده بردم ممنون! بای تا های دوست بدار تا همیشه[لبخند][گل]